Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Prezentácia publikácie Eros a jeho poslanie10. 10. 2017

Srdečne pozývame na prezentáciu slovenského prekladu publikácie "Eros a jeho poslanie” za účasti autora publikácie prof. José Noriegu. Prezentácia sa...

Prof. Hrabovec hosťujúcou profesorkou na La Sapienza v Ríme03. 10. 2017

Univerzita La Sapienza v Ríme v rámci svojich výskumných aktivít každoročne hostí viacero medzinárodne uznávaných profesorov z najprestížnejších univerzít a...

Vyšlo septembrové číslo časopisu Naša univerzita27. 09. 2017

Privítajte začiatok akademického roka so septembrovým číslom Našej univerzity, ktoré po letnej odmlke opäť nešetrí čerstvými informáciami o aktuálnom...

Udelenie Zlatej medaily UK kardinálovi Kurtovi Kochovi21. 09. 2017

2. októbra 2017 (pondelok) o 11.30 hod., Rektorská sieň UK, historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Prezentácia knihy o novom blahoslavenom Titusovi Zemanovi21. 09. 2017

Pri príležitosti blahorečenia slovenského salieziánskeho kňaza dona Titusa Zemana Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave srdečne...

Mgr. Gašpar Fronc lauerátom ceny Fides et ratio16. 09. 2017

Mons. Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry filozofie na RKCMBF UK sa stal jedným z lauerátov tohtoročnej ceny Fides et ratio.

Medzinárodná vedecká konferencia Status duchovnej osoby v...05. 09. 2017

V 11. – 13. septembra 2017 sa na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční medzinárodná vedecká konferencia...

Times Higher Education World University Rankings 2018:...05. 09. 2017

Bratislava 5. septembra 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje pevné miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V prestížnom...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka04. 09. 2017

V pondelok, 25. septembra 2017 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr....

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/201802. 09. 2017

25. septembra 2017 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 1. poschodie

Správy od 1 do 10 z 123