Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Zápis v akademickom roku 2017/201821. 08. 2017

Informácie o zápise a termíny zápisu študentov magisterského a doktorandského štúdia v aktuálnom akademickom roku.

Vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie...03. 07. 2017

V týchto dňoch vo vydavateľstve LÚČ vychádza druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec pod názvom Slovensko a Svätá...

Verejné obhajoby licenciátskych prác21. 06. 2017

V stredu 28. júna 2017 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby licenciátskych prác.

Slávnostné ukončenie akademického roka 2016/201706. 06. 2017

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...

Kňazské a diakonské vysviacky05. 06. 2017

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a...

Audio záznam prednášky biblistu prof. P. Marcella A....31. 05. 2017

V rámci Fakultných štvrtkov sa v 20. apríla 2017 v Aule Benedikta XVI. uskutočnila verejná prednáška prof. P. Marcella A. Buscemiho OFM z cyklu o živote...

Zborník prednášok z odbornej diskusie Starostlivosť o náš...26. 05. 2017

Z dielne Vydavateľstva UK Bratislava vyšiel vedecký zborník Starostlivosť o náš spoločný domov, ktorý ponúka písomnú podobu prednášok z odbornej diskusie...

Verejné obhajoby záverečných prác15. 05. 2017

V utorok 30. a v stredu 31. mája 2017 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby licenciátskych a dizertačných prác.

RKCMBF UK ponúka doplňujúce pedagogické štúdium26. 04. 2017

Rímskokatolácka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka i v akademickom roku 2017/2018 doplňujúce pedagogické štúdium....

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita25. 04. 2017

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského i fundované komentáre odborníkov UK k celospoločenským témam, to...