Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Cyrilometodský večer16. 04. 2015

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta pozýva na Cyrilometodský večer, ktorý sa uskutoční 14. mája 2015 o 18.00 v priestoroch fakulty na...

Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 177316. 04. 2015

Na pultoch kníhkupectiev sa objavila nová publikácia Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773, ktorej spoluautorom je pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy...

Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a...14. 04. 2015

Celouniverzitná profesorská prednáška v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok, ktorá sa uskutoční 29. apríla 2015 (streda) o 17.00 v Auditóriu...

DOD 201514. 04. 2015

26. apríla 2015, v nedeľu Dobrého pastiera, sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v...

Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la...26. 03. 2015

Deuxième session: Les cardinaux entre Cour et Curie, 16-17 avril 2015

Minfa 201525. 03. 2015

I v tomto roku sa v letných mesiacoch uskutočnia miništrantské tábory, v rámci ktorých sa bohoslovci snažia podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom...

Dekanské voľno25. 03. 2015

Dekanské voľno dňa 7. apríla 2015 (utorok) v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.

Profesorka Emília Hrabovec nominovaná na titul Slovenka roka13. 03. 2015

Profesorka Dr. phil. Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné...

Odkaz na pôvodné webové stránky fakulty09. 03. 2015

Ctení návštevníci webovej stránky našej fakulty, nachádzate sa na stránkach našej novej webovej prezentácie, ktorá bola sprístupnená 10. marca 2015. Do novej...

In pluribus unitas – Jednota v mnohosti – Unity in...04. 03. 2015

23. - 25. apríla 2015, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava