Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Zomrel prof. MUDr. Karol Bošmanský, SVD DrSc.28. 11. 2016

27. novembra 2016 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi rehoľný kňaz a emeritný profesor našej fakulty, prof. MUDr. Karol...

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave23. 11. 2016

Dňa 4. októbra 2016 oslávila Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 80. výročie svojho jestvovania. Základný...

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a...23. 11. 2016

  22. novembra 2016 sa na pôde našej fakulty uskutočnilo spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita22. 11. 2016

Jesenné novembrové číslo Našej univerzity vás oboznámi s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+14. 11. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium / stáž na...

Nádvorie hľadajúcich – Nové podoby chudoby: príčiny a...10. 11. 2016

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty...

Mlčiaca Cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 – 196509. 11. 2016

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutočnila medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965 (Mlčiaca Cirkev a pápežská...

Profesorská prednáška: Ako merať užitočnosť informácie03. 11. 2016

23. novembra 2016 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty pre...30. 10. 2016

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o krátkodobé bilaterálne zahraničné pobyty v rámci tzv. burzy.

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK30. 10. 2016

Informácie o novom kole podávania žiadostí o Granty mladých na rok 2017.