Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK30. 10. 2016

Informácie o novom kole podávania žiadostí o Granty mladých na rok 2017.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)29. 10. 2016

Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými...

Konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia...01. 10. 2016

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutoční medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965, ktorú spoluorganizuje i naša...

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave10. 09. 2016

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta si pripomína osemdesiat rokov svojej činnosti. Pri tejto príležitosti bude v utorok 4. októbra 2016 o 9.30...

Pracovné stretnutie všetkých pedagógov fakulty v Badíne10. 09. 2016

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa na pôde Teologického inštitútu v Badíne uskutoční celofakultné stretnutie pedagógov.

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka07. 09. 2016

V pondelok, 19.9.2015 0 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr. Stanislav...

Zápis v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

Informácie o zápise a termíny zápisu študentov magisterského a doktorandského štúdia v aktuálnom akademickom roku.

Otvorenie DPŠ v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

RKCMBF UK otvára i v tomto akademickom roku kurz Doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov katolíckeho náboženstva. Kurz sa koná dennou formou pre...

Odstávka počítačovej siete a telefónnej ústredne v piatok...13. 07. 2016

Vzhľadom na stavebné úpravy a výmenu okien na serverovni bude v piatok 15. júla 2016 počítačová sieť fakulty a digitálna telefónna ústredňa odstavená.

Prezentácia novej knihy s účasťou historikov RKCMBF UK28. 06. 2016

V krásnom prostredí renesančného paláca Rospigliosi v Ríme sa 21. júna 2016 uskutočnila prezentácia knižky I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità...