Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)29. 10. 2016

Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými...

Konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia...01. 10. 2016

27. októbra 2016 sa v Benátkach uskutoční medzinárodná konferencia Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965, ktorú spoluorganizuje i naša...

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave10. 09. 2016

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta si pripomína osemdesiat rokov svojej činnosti. Pri tejto príležitosti bude v utorok 4. októbra 2016 o 9.30...

Pracovné stretnutie všetkých pedagógov fakulty v Badíne10. 09. 2016

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa na pôde Teologického inštitútu v Badíne uskutoční celofakultné stretnutie pedagógov.

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka07. 09. 2016

V pondelok, 19.9.2015 0 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr. Stanislav...

Zápis v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

Informácie o zápise a termíny zápisu študentov magisterského a doktorandského štúdia v aktuálnom akademickom roku.

Otvorenie DPŠ v akademickom roku 2016/201702. 09. 2016

RKCMBF UK otvára i v tomto akademickom roku kurz Doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov katolíckeho náboženstva. Kurz sa koná dennou formou pre...

Odstávka počítačovej siete a telefónnej ústredne v piatok...13. 07. 2016

Vzhľadom na stavebné úpravy a výmenu okien na serverovni bude v piatok 15. júla 2016 počítačová sieť fakulty a digitálna telefónna ústredňa odstavená.

Prezentácia novej knihy s účasťou historikov RKCMBF UK28. 06. 2016

V krásnom prostredí renesančného paláca Rospigliosi v Ríme sa 21. júna 2016 uskutočnila prezentácia knižky I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità...

Slávnostné ukončenie akademického roka 2015/201603. 06. 2016

    Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,veľký kancelár a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,...