Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita20. 04. 2016

Jarným aprílovým číslom Našej univerzity vás oboznámime s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.

Nová kniha s účasťou historikov RKCMBF UK18. 04. 2016

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vyšla nová kniha, ktorej spoluvydavateľkou je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK....

Tre volumi storici su san Pio X08. 04. 2016

V piatok 15. apríla sa vo Vatikáne uskutoční vedecké podujatie, ktoré predstaví najnovšie publikácie k veľkej téme pápeža sv. Pia X., prvého kanonizovaného...

Deň otvorených dverí 201602. 04. 2016

17. apríla, v nedeľu Dobrého pastiera, sa v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda...

Starostlivosť o náš spoločný domov02. 04. 2016

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK...

Prednáška prof. Emílie Hrabovec na Fakulte kánonického...15. 03. 2016

Pri príležitosti prezentácie knižky Petra Jurčagu bude mať prof. Emília Hrabovec 17. marca 2016 prednášku na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. Marcianum v...

Storočnica Mons. Štefana Náhalku07. 03. 2016

Pri príležitosti storočnice Mons. Štefana Náhalku bude v Liptovskej Tepličke prof. Emília Hrabovec prednášať o diplomacii Štefana Náhalku.

Možnosť poskytnúť 2 % v prospech rozvoja a činnosti fakulty18. 02. 2016

Možnosťou darovať 2% z daní môžete i vy podporiť činnosť a rozvoj fakulty prostredníctvom činnosti občianskeho združenia Cyrilometodiána.

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre...05. 02. 2016

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie...

Medzinárodná konferencia Miesto Katolíckej cirkvi v...29. 01. 2016

Medzinárodná odborná konferencia o vzťahu cirkvi a štátu, moderného sveta a náboženstva sa uskutoční 24. februára 2016 na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI....