Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Mgr. Gašpar Fronc

Tel. + 421 2 32 777 109

E-mail: Gaspar.Fronc (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Gašpar Fronc

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

PhDr. Jozef Uram, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť