Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 124

E-mail: Jozef.Kemp (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

JUDr. ICDR. Jozef Kemp, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra kánonického práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi