Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 124

E-mail: Jozef.Kemp (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

JUDr. ICDR. Jozef Kemp, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra kánonického práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThDr. Jaroslav Pecha, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra kánonického práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť