Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 130

E-mail: Marian.Surab (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ThDr. Jozef Repko, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť