Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kňazské a diakonské vysviacky


09. 06. 2019 00.33 hod.

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a v kňazských seminároch sa formovali. Po rokoch teologických štúdií a formácie prijmú posvätný rád presbyterátu a diakonátu kandidáti, ktorí sa tak pripoja k ostatným kňazom a diakonom svojich (arci)diecéz v službe posväcovania Božieho ľudu.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

V nedeľu 16. júna pri svätej omši o 15.00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dvoch kňazov a troch diakonov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätí v sobotu 15. júna v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri svätej omši o 10.00 troch kňaza pre službu v Trnavskej arcidiecéze.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätí v sobotu 29. júna vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači pri svätej omši o 10.00 v maďarskom jazyku jedného kňaza a jedného diakona pre službu v Trnavskej arcidiecéze.