Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Milovať cudzinca - o prikázaní v Deuteronómiu 10,19

Srdečne pozývame na fakultný štvrtok 7. októbra o 17.00 v miestnosti č. 201 na 2. poschodí fakulty. Fakultný štvrtok s prednáškou, diskusiou a prezentáciou slávnostného zborníka povedie Prof. DDr. Georg Braulik, OSB.


16. 09. 2021 10.47 hod.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Fakultné štvrtky.