Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Storočnica Mons. Štefana Náhalku

Pri príležitosti storočnice Mons. Štefana Náhalku bude v Liptovskej Tepličke prof. Emília Hrabovec prednášať o diplomacii Štefana Náhalku.


07. 03. 2016 15.17 hod.

12. a 13. marca 2016 sa v Liptovskej Tepličke uskutoční dvojdňové podujatie k storočnici Mons. Štefana Náhalku, zakladajúceho a dlhoročného rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí, pred emigráciou osobného tajomníka biskupa Vojtaššáka, profesora na spišskokapitulskej vysokej škole bohosloveckej a tajného generálneho vikára Spišskej diecézy.

O diplomacii Štefana Náhalku bude v prvý deň podujatia prednášať historička Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK.