Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Tre volumi storici su san Pio X


08. 04. 2016 13.12 hod.

V piatok 15. apríla sa vo Vatikáne uskutoční vedecké podujatie, ktoré predstaví najnovšie publikácie k veľkej téme pápeža sv. Pia X., prvého kanonizovaného pápeža 20. storočia. Podujatie, ktoré organizuje Pápežský výbor pre historické vedy, sa bude konať vo veľkej aule ("Sala Marconi") Vatikánskeho rozhlasu za prítomnosti zástupcov Svätej stolice a rímskej akademickej verejnosti.

V rámci tohoto podujatia prof. Dr. phil. Emília Hrabovec predstaví najnovšiu publikáciu k pontifikátu Pia X.

Program podujatia spolu s informáciami o predstavených publikáciách sú k dispozícii vo formáte PDF.