Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Uznesenie č. 1 z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK

Podpora RKCMBF UK pre uznesenie prijaté v rámci mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa konalo 3. marca 2021.


04. 03. 2021 12.13 hod.

Akademický senát RKCMBF UK a Vedenie RKCMBF UK podporuje spoločné Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré je obsahom Uznesenia č. 1 z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK z 3. marca 2021:

Stanovisko Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely zákona o vysokých školách [pdf]