Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka


04. 09. 2019 11.15 hod.

V pondelok, 23. septembra 2019 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na Univerzite Komenského.


 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,

ktoré sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • Bratislava, 24.9. (utorok)
      9.30 - Veni sancte v Katedrále sv. Martina
    10.30 - pedagogická porada v učebni č. 201.
  • Nitra, 25.9. o 9.30 (streda)