Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vianočné a novoročné prianie


25. 12. 2021 09.33 hod.

 
Zo srdca vám prajeme a v modlitbe vyprosujeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené Božím pokojom, láskou a milosťou...

 

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν
και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους
παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca
jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

[Jn 1,1; 1,14]

Nech to, čo nám oznamuje Písmo v reči dávno minulej, je skutočnosťou doby prítomnej – živá radosť z narodenia Spasiteľa, jeho pokoj a požehnanie, čo nám prináša.
 
Aby v obnovenej skúsenosti Božej blízkosti aj prichádzajúci rok bol časom naplneným a prežitým v zdraví, pokoji, láske, vnútornej sile a milosti i v odvahe konať dobro.
 
Nech i tento - pre mnohých neľahký - čas pandémie sa vo vianočnom stíšení stáva časom zakúsenia Božej blízkosti, ktorá sa v narodenom betlehemskom dieťati dotýka našich trápení a prináša milosť do sŕdc, zdravie tela i duše a schopnosť svedčiť o jeho láske vytrvalosťou v zodpovednosti i konkrétnou pomocou blížnym.