Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na výberové konania na učiteľskú mobilitu a mobilitu administratívnych pracovníkov v rámci programu ERASMUS+

Rektorát Univerzity Komenského otvoril výzvu na výberové konania na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu ERASMUS+ pre akademický rok 2019/2020.


28. 05. 2019 18.53 hod.

Prihlášky na učiteľskú mobilitu sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty:

a) prihláška na STA mobilitu (za účelom výučby/za účelom výučby a školenia);
b) akceptačný list prijímajúcej inštitúcie.

Online prihláška je na odkaze:
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=sk

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov (STT) ostáva v tradičnej papierovej forme.

Konečný termín na podanie elektronických prihlášok i potrebnej písomnej dokumentácie prodekanke pre vedu a zahraničné vzťahy prof. Emílii Hrabovec je 25. júna 2019.