Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThLic. Mariána Gavendu, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThLic. Mariána Gavendu, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. januára 2021 o 11.30 v zborovni fakulty. AKTUALIZOVANÉ o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby.


05. 01. 2021 21.18 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThLic. Mariána Gavendu, PhD.

Mediálne závislosti - výzva pre Cirkev

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Masmediálna spiritualita

vo štvrtok 21. januára 2021 o 11.30

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.


On-line pripojenie pre habilitačnú komisiu a členov vedeckej rady je realizované na platforme MS-Teams.

On-line pripojenie pre verejnosť je realizovaná na platforme Zoom:

  • Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99186687308?pwd=VzlCb3RXZzRXbXVocEl5VVVlQ2kyZz09
  • Meeting ID: 991 8668 7308
  • Passcode: 123456

Aktualizácia a doplnenie o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby: