Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Analytická databáza ku Knihe Deuteronómium

V rámci aktivít Katedry biblických vied je k dispozícii AnaBiDeut - interaktívna databáza a analytická bibliografia ku Knihe Deuteronómium.


29. 09. 2023 15.45 hod.

Podrobnejšie informácie s odkazmi na webové stránky databázy sú k dispozícii na wovej stránke Užitočné odkazy v rámci Katedry biblických vied.