Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aula Benedikta XVI.


15. 12. 2015 23.46 hod.

 

V utorok 15. decembra 2015 bola obnovená aula Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK slávnostne inaugorovaná a poctená menom emeritného pápeža Benedikta XVI.

Inauguračná slávnosť bola obohatená príspevkami približujúcimi prínos Jozefa Ratzingera z pohľadu viacerých teologických disciplín:

  • Podnetné myšlienky v teológii Benedikta XVI. (Jozef Krupa)
  • Pohľad na očistec v magistériu Benedikta XVI. (Peter Mášik)
  • Benedikt XVI., obdivovateľ sv. Augustína (Peter Slepčan)
  • Prínos Jozefa Ratzingera k ochrane ľudského embrya (Vladimír Thurzo)

Keďže jednou z "lások" Jozefa Ratzingera je klasická hudba, v programe inauguračnej slávnosti nemohol chýbať ani tento rozmer, sprostredkovaný dielami klasikov v podaní kvarteta Jána Kružliaka.

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa 1. apríla 1992 v aule RKCMBF UK ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery stretol so seminaristami, predstavenými seminára i pedagógmi, stráviac s nimi nezabudnuteľné chvíle. Pri tejto príležitosti do seminárskej kroniky po latinsky napísal: "Nech Pán požehná tento dom!".

K inaugurácii auly RKCMBF UK Benedikt XVI. napísal:

Excelencia,

ďakujem vám srdečne za Váš list z 21. augusta, v ktorom ste ma informovali o rekonštrukcii auly Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a Vašom zámere dať tomuto priestoru meno “Aula Benedikta XVI.” Necítim sa byť hodný takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto pomenovania, s vďačnosťou prijmem váš návrh. Bude pre mňa radosťou byť takto prítomný uprostred Vašej teologickej a cirkevnej práce.

Z celého srdca udeľujem Vašej milovanej Bratislavskej arcidiecéze moje apoštolské požehnanie.

Váš v Pánovi,

Benedikt XVI.

Fotografie z inaugurácie Auly Benedikta XVI. sú k dispozícii na stránke Tlačovej kancelárie KBS i na fakultnom facebookovom profile.