Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Covid-dotazníky UK pre zamestnancov a študentov

Podľa nariadenia rektora UK na začiatku semestra sú všetci študenti a zamestnanci Univerzity Komenského a jej fakúlt povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.


09. 09. 2020 20.03 hod.

 

Covid-dotazník UK pre zamestnancov, pedagógov a denných doktorandov

Podľa čl. II ods. 3 Príkazu rektora UK č. 14/2020 na začiatku semestra všetci zamestnanci UK a jej fakúlt sú povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.

Elektronický dotazník je potrebné vyplniť v týždni od 14.9.-17.9.2020.

 
Covid-dotaznik UK pre študentov

Podľa nariadenia rektora UK na začiatku semestra všetci študenti UK a jej fakúlt sú povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.

Elektronický dotazník je potrebné vyplniť v týždni od 16.9.-21.9.2020.

 
Doplňujúce informácie

  • prihlásenie: login_UK@uniba.sk (informácie o univerzitnom logine a L1 hesle sú k dispozícii na stráne Univerzitné heslá);
  • otázka v dotazníku: Zúčastnili ste sa v ostatných dvoch týždňoch hromadného podujatia (nad 100 ľudí alebo s medzinárodnou účasťou)? - sv. omše sú vyňaté z podujatí nad 100 ľudí;
  • po odoslaní vyplneného formulára príde zamestnancovi/študentovi jeho kópia, ktorú je treba u seba archivovať.