Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno v pondelok 13.9.

Z dôvodu návštevy Svätého Otca na Slovensku, dekan RKCMBF UK udeľuje v pondelok 13. septembra 2021 dekanské voľno všetkým zamestnancom. Na Kapitulskej ulici budú v tento deň od skorého rána platiť prísne bezpečnostné opatrenia.


07. 09. 2021 11.08 hod.

Vzhľadom na prísne bezpečnostné opatrenia okrem vrátnika/informátora nebude nikto zo zamestnancov v tento deň vpustený do budovy fakulty na Kapitulskej č. 26.

Ďakujeme za porozumenie.