Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári


07. 11. 2018 10.53 hod.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. - 2. decembra v Kňazskom seminári. V rámci podujatia budú mať miništranti možnosť spoznať seminár zvnútra a prežiť deň i noc v tomto prostredí.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.minfa.sk.