Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandská búrka

Mladí vedci SAV organizujú dňa 15. 5. 2024 od 14h v Areáli SAV na Patrónke akciu „Doktorandská búrka“ zameranú na doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a budúcich nádejných doktorandov, teda študentov magisterského štúdia.


03. 05. 2024 15.47 hod.

Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o doktorandskom štúdiu, upriamiť pozornosť na možné psychické problémy doktorandov (syndróm vyhorenia a pod.), ako aj v neformálne posilniť súdržnosť medzi doktorandmi a v konečnom dôsledku sa aj zabaviť pri vedeckom stand-upe, alebo vyhrať zaujímavé ceny počas vedeckého kvízu.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke podujatia i na facebookovom profile udalosti.