Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fungujúca a stabilná rodina

Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze. Teraz sa chceme venovať podpore a zachovaniu fungujúcej a stabilnej rodiny.


20. 04. 2021 10.05 hod.

Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilne rodiny. Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti. Podpora stabilnej rodiny je úlohou tak štátu, ako aj spoločnosti a cirkvi s cieľom zachovania čo najvyššej autonómie rodiny, podpory vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov v rodine.

Konferencia, ktorej spoluorganizátormi je Konferencia biskupov Slovenska, spoločnosť Úsmev ako dar, Asociácia rodinných sudcov a Teologická fakulta Trnavskej univerzity, sa uskutoční v stredu, 21. apríla 2021 formou on-line prenosu z Auly Benedikta XVI.

On-line prenos je možné sledovať prostredníctvom na YouTube kanáli KBS.

Program konferencie je uvedený na stránke konferencie.kbs.sk.