Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. Róberta Horku, PhD. (aktualizované)

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku Mgr. Róberta Horku, PhD., ktorá sa uskutoční v utorok 23. júna 2020 v Aule Benedikta XVI. AKTUALIZÁCIA: správa je doplnená o záznam a informácie z habilitačnej prednášky.


23. 06. 2020 14.24 hod.

Pôvodná správa:

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

Mgr. Róberta Horku, PhD.

Ekleziologické paradigmy Matúšovej reči podobenstiev u cirkevných otcov

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Venancius Fortunátus: Život svätého Martina

v utorok 23. júna 2020 o 13.30

 Habilitačná prednáška sa uskutoční v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 26.

Oznam o habilitačnej prednáške je k dispozícii aj vo formáte pdf


Aktualizácia a doplnenie o materiály z prednášky:

Habilitačná prednáška:

Krátke predstavenie knižného vydania habilitačnej práce je k dispozícii vo formáte [pdf].

Monografiu pod názvom Venancius Fortunátus: Život svätého Martina s podtitulom Z latinského originálu preložil a úvodnú štúdiu napísal Róbert Horka je možné zakúpiť vo fakultnej knižnici.