Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThDr. Tibora Reimera, PhD.

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00 v zborovni fakulty. AKTUALIZOVANÉ o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby.


05. 01. 2021 21.29 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThDr. Tibora Reimera, PhD.

Škola potrebuje náboženstvo,
náboženstvo potrebuje školu

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Náboženská výchova ako rozvoj
náboženských kompetencií

vo štvrtok 28. januára 2021 o 10.00

v zborovni Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Kapitulská 26, ktorá bude realizovaná on-line.


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF.


On-line pripojenie pre habilitačnú komisiu a členov vedeckej rady je realizované na platforme MS-Teams.

On-line pripojenie pre verejnosť je realizovaná na platforme Zoom:

  • Zoom Meeting:
    https://zoom.us/j/93193133589?pwd=UmpnaHUwcTZ5ZnVKVjQ3ZWdMTG4vUT09
  • Meeting ID: 931 9313 3589
  • Passcode: 123456

Aktualizácia a doplnenie o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby: