Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné prednášky spojené s obhajobou habilitačnej práce

Srdečne pozývame na habilitačné prednášky ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD. a ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. januára sa v Aule Benedikta XVI.


19. 12. 2018 15.11 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačné prednášky spojené s obhajobou habilitačnej práce

vo štvrtok 17. januára 2019

 

 9.00          ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.:

Novoevanjelizačná pastorácia v prostredí severných Čiech v oblasti litoměřickej diecézy,
habilitačná práca Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam

 

11.00          ThDr. Juraj Sedláček, PhD.:

Duchovný rozmer otcovstva, postojové hodnoty a problematika transferu vo výchove mladého človeka a v pastoračnom prístupe k nemu,
habilitačná práca Otcovské zlyhania a synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného syna a jeho vnímanie Boha

 

Habilitačné prednášky sa uskutočnia v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Kapitulská 26.


Oznam o habilitačných prednáškach je k dispozícii aj vo formáte pdf.