Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD.

Srdečne pozývame na inauguračnú prednášku doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.00 v učebni 201 na 2. poschodí.


24. 02. 2023 11.17 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na inauguračnú prednášku

doc. ThDr. Patrika Maturkaniča, PhD.

Inovatívne pastoračné metódy ohlasovania trinitárneho tajomstva súčasnému človeku

vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.00

na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulská 26,
miestnosť č. 201, 2. poschodie.


Pozvánka na inauguračnú prednášku vo formáte PDF.