Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť

V dňoch 25. a 26. mája 2023 sa na naše fakulte koná odborná konferencia venovaná histórii, duchovnému i kultúrnemu dedičstvu, pamiatkovej obnove a novým perspektívam tejto výnimočnej ulice v srdci hlavného mesta Slovenska.


16. 05. 2023 11.57 hod.

Miesto konania: Aula Benedikta XVI., Kapitulská ul. č. 24, Bratislava

Organizátori:

  • Farnosť Bratislava - sv. Martina
  • Ústav dejín a teórie ochrany a obnovy pamiatok STÚ v Bratislave
  • Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Spoluorganizátor

  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

Odborný garant

  • Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Dokumety na prevzatie:

Webová stránka konferencie: www.kapitulska-ba.sk


Tlačová správa (19. marca 2023)

Kapitulskej ulici v Bratislave bude venovaná odborná konferencia

Farnosť sv. Martina spolu s Ústavom dejín a teórie ochrany a obnovy pamiatok STÚ v Bratislave a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu pripravujú dvojdňovú konferenciu Kapitulská / od minulosti po budúcnosť. Vďaka spolupráci troch odlišných subjektov sa na konferencii stretnú historici, odborníci na pamiatkovú obnovu a rozvoj turizmu, aby prezentovali duchovné a kultúrne bohatstvo tejto výnimočnej ulice v srdci hlavného mesta. V dňoch 25. a 26. mája 2023 sú do auly Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave srdečne pozvaní nielen milovníci histórie Bratislavy, ale všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na jej rozvoji. Nad podujatím prebral záštitu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo. Partnermi konferencie sú MČ Bratislava – Staré Mesto a Bratislavský samosprávny kraj.

Len málo miest v Bratislave v sebe snúbi významný historický odkaz, zachovaný v autentickej podobe do súčasnosti, ktorý je zároveň silným impulzom pre budúcnosť. Konferencia chce podnietiť diskusiu o historickom mestskom verejnom priestore a využití jeho potenciálu pre súčasný rast, život a kultúru Bratislavy. Na podujatí budú prezentované výsledky odborných výskumov posledných desaťročí, týkajúcich sa všetkých aspektov tejto jedinečnej ulice hlavného mesta: od historiografie, archeológie, architektúry, epigrafie, cez pamiatkový výskum, dejiny Bratislavskej kapituly, až po osobnosti a udalosti, ktoré sú späté s touto ulicou. Nemenej dôležitým bude príspevok z oblasti cestovného ruchu, ktorý sa bude týkať potenciálu Kapitulskej ulice pre návštevníkov, školy a kultúrne aktivity.

„Ak hľadáme atmosféru starej Bratislavy, nie je veľa miest, kde ju môžeme precítiť tak autenticky ako na Kapitulskej. Len pár krokov od najrušnejších ulíc centra mesta a predsa tak pokojná s emóciou čias minulých. Takéto miesta sú pre domácich i zahraničných návštevníkov vzácne,“ hovorí Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Prednášajúci zastupujú akademické a odborné inštitúcie, Bratislavskú arcidiecézu a vlastníkov v troch tematických sekciách: Kapitulská a jej stopa v dejinách, Cirkev vo vzdelávaní a kultúre na Kapitulskej a Kapitulská ako kultúrne dedičstvo mesta.

Podujatie nadväzuje na niekoľkoročnú iniciatívu „Kapitulské dvory“, ktorá prilákala množstvo návštevníkov. Formát konferencie má potenciál širokospektrálneho využitia pre všetky odbory a subjekty, utvárajúce život tejto ulice v jej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Výstupom budú tézy prínosné pre odbornú obec a tiež relevantné pre samosprávu, nakoľko si táto ulica zaslúži osobitnú starostlivosť. Ambíciou je napomôcť praktickému skvalitneniu fungovania tohto verejného priestoru mesta, načúvať požiadavkám vlastníkov, rezidentov, taktiež domácich a zahraničných návštevníkov.

Podľa slov arcibiskupa Zvolenského : „Tento rok, keď si pripomíname 15. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy, takéto stretnutie na odbornom fóre môže byť ďalším tvorivým impulzom k zlepšeniu. Iba spoločnými silami dokážeme zhodnotiť kapitál Kapitulskej a tým spolu prispieť k reprezentácii hlavného mesta, čo je vzhľadom na malé historické jadro doslova žiadúce“.

Recenzovaný zborník publikovaných prednášok sa stane dôležitou pomôckou pre pokračujúcu obnovu Kapitulskej ulice, ako aj pre prezentovanie jej historického, architektonického a duchovného bohatstva. Publikácia zároveň poskytne priestor aj pre odborníkov, ktorí sa na konferencii nezúčastnili, ale môžu prispieť k silnejšej výpovednej hodnote zámeru konferencie. Sprievodnými akciami konferencie budú koncert, exkurzia a projekcia zostrihu filmových snímok, ktoré vznikli na tejto výnimočnej ulici.