Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Kňazské a diakonské vysviacky


05. 06. 2017 15.58 hod.

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a v kňazských seminároch sa formovali. Po rokoch teologických štúdií a formácie prijmú posvätný rád presbyterátu a diakonátu kandidáti, ktorí sa tak pripoja k ostatným kňazom a diakonom svojich (arci)diecéz v službe posväcovania Božieho ľudu.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

V sobotu 10. júna 2017 pri svätej omši o 9.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský štyroch kňazov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

V sobotu 10. júna pri svätej omši o 15.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vysvätí otec arcibiskup Mons. Ján Orosch troch kňazov pre službu v Trnavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre (Nitrianska diecéza)

V sobotu 17. júna o 10.00 prijmú z rúk otca biskupa Mons. Viliama Judáka v Katedrále sv. Emeráma kňazské svätenie piati diakoni. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

Vysviacky vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčinciach (Žilinská diecéza)

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v sobotu 17. júna o 10.00 vysvätí vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčinciach piatich novokňazov. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici vysvätí v sobotu 10. júna o 10.00 šiestich diakonov a v sobotu 17. júna o 10.00 dvoch novokňazov. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

 

Srdečne všetkých pozývame na slávnostné sv. omše spojené s udeľovaním posvätných rádov a prosíme o modlitby za nových kňazov a diakonov.

__________

Informácie sú priebežne dopĺňané...