Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kňazské a diakonské vysviacky


01. 06. 2018 14.16 hod.

Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a v kňazských seminároch sa formovali. Po rokoch teologických štúdií a formácie prijmú posvätný rád presbyterátu a diakonátu kandidáti, ktorí sa tak pripoja k ostatným kňazom a diakonom svojich (arci)diecéz v službe posväcovania Božieho ľudu.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

V sobotu 16. júna pri svätej omši o 9.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský troch diakonov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze.

16. júna o 9.30 bude Mons. Stanislavom Zvolenským v Katedrále sv. Martina vysvätený aj kňaz z Rehole menších bratov konventuálov - minoritov.

16. júna o 10.30 bude Mons. Dávidom Tencerom v Kostole sv. Štefana vysvätený aj kňaz z Rehole menších bratov kapucínov.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätí v sobotu 16. júna v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri svätej omši o 15.30 jedného kňaza a jedného diakona.
V nedeľu 17. júna o 11.00  Mons. Ján Orosch vysvätí ďalšieho diakona pre službu v Trnavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Emeráma v Nitre (Nitrianska diecéza)

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vysvätí v sobotu 16. júna v Katedrále Emeráma v Nitre pri svätej omši o 10.00 piatich kňazov pre službu v Nitrianskej diecéze.

 

Vysviacky v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčincoch (Žilinská diecéza)

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vysvätí v sobotu 16. júna v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčincoch pri svätej omši o 10.00 troch kňazov pre službu v Žilinskej diecéze.

 

Vysviacky v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vysvätí v sobotu 16. júna v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici pri svätej omši o 10.00 piatich kňazov pre službu v Banskobystrickej diecéze.

 

Srdečne pozývame na slávnostné sv. omše spojené s udeľovaním posvätných rádov a prosíme o modlitby za nových kňazov a diakonov.

__________

Informácie sú priebežne dopĺňané...