Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kňazské a diakonské vysviacky, primície novokňazov 2020

13. júna 2020 sa v jednotlivých diecézach uskutočnili slávnosti kňazskej a diakonskej vysviacky, pri ktorých boli vysvätení noví diakoni a novokňazi, absolventi našej fakulty.


18. 06. 2020 15.13 hod.

Informácie o kňazských a diakonských vysviackach sú k dispozícii v spravodajskom servise Tlačovej kancelárie KBS na stránke Vo viacerých diecézach Slovenska sa konali kňazské a diakonské vysviacky.

Informácie, fotografie a video záznam kňazskej a diakonskej vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave i informácie o primíciách novokňazov Bratislavskej arcidiecézy sú uvedené na stránke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.