Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mám podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-19. Čo mám robiť?

Konkrétne kroky, ktoré treba vykonať v rámci UK v prípade podozrenia alebo potvrdeného výskytu Covid-19. Základné informácie a otázky súvisiace s ochorením, ktoré si treba zodpovedať. Formulár, ktorý v prípade potvrdeného ochorenia treba vyplniť.


26. 09. 2020 18.36 hod.

 
Základné informácie a usmernenia Univerzity Komenského pre osoby s podozrením alebo potvrdeným výskytom ochorenia Covid-19 a formulár, ktorý v prípade potvrdeného ochorenia treba vyplniť sú uvedené na priebežne aktualizovanej stránke Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-19.