Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Náboženstvo a Migrácia


09. 02. 2017 11.07 hod.

 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu, organizovanú Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského, ktorá sa pod názvom

Náboženstvo a Migrácia

uskutoční

v utorok, 21. februára 2017

v Aula Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave.

V posledných rokoch sme v Európe konfrontovaní s príchodom tisícov migrantov, ktorí sú najmä vyznávačmi islamu. Keďže očakávame, že ľudí s inou kultúrou a náboženstvom bude na starom kontinente pribúdať, je potrebné otvorene diskutovať o nových problémoch. Viaceré európske krajiny už majú skúsenosť s rastúcou, najmä moslimskou menšinou. Tie isté krajiny však čelia aj narastajúcemu terorizmu.

Naša situácia v dejinách nie je nová. Už mnoho ráz v histórii sa v dôsledku migrácie stretávali príslušníci rozličných kultúr a náboženstiev. Takáto konfrontácia prebiehala rozličným spôsobom.

Na tomto podujatí si chceme si pripomenúť biblický význam putovania, uvažovať nad vzťahom Katolíckej cirkvi k migrantom v dejinách. Keďže stretnutie dvoch kultúr je stretnutím dvoch identít, posilnenie tej kresťanskej by malo byť odpoveďou na strach z neznámeho. Migračná kríza totiž nemusí byť ohrozením, určite je však veľkou výzvou k návratu ku koreňom a pravej ľudskosti.

Po úvodných príhovoroch pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duku, predsedu ČBK a bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, budú nasledovať príspevky odborníkov rozčlenené do štyroch sekcií:

  • Čo hovorí Biblia o putovaní;
  • Náboženstvo, Cirkev a fenomén migrácie;
  • Posilnenie kresťanskej identity ako odpoveď na fenomén migrácie;
  • Migračná kríza, výzva alebo ohrozenie.

Program koferencie je k dispozícii vo formáte PDF.

Registrovať sa na konferenciu je možné prostredníctvom webovej stránky konferencie.kbs.sk.