Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11


22. 01. 2020 10.03 hod.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na sériu šiestich biblických prednášok s diskusiou pod názvom:

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Výklady a diskusia k jedenástim kapitolám Knihy Genezis sa uskutočnia vždy v posledný utorok mesiaca o 18.00 v Aule Benedikta XVI.

Témy biblických prednášok:


Milí priatelia, vzhľadom na epidémiu Covid-19 sa uskutočnila až júnová prednáška.

 

 • Na stope Kainovho srdu a znaku (Gn 4,1 – 16)
  31. marec 2020
  prezentácia [pdf], komentovaný biblický text [pdf],
  audio záznam prednášky [mp3], sli.do [infografika]

 • Špirála života a zla sa roztáča (Gn 4,17 – 5,32)
  28. apríl 2020
  prezentácia [pdf], komentovaný biblický text [pdf],
  audio záznam prednášky [mp3], sli.do [infografika]

 • Očista zeme a reštart cez Noema (Gn 6 – 9)
  26. máj 2020
  prezentácia [pdf], komentovaný biblický text [pdf],
  audio záznam prednášky [mp3], sli.do [infografika]

 • Babylonská veža a Boží projekt (Gn 11,1 – 9)
  30. jún 2020
  prezentácia [pdf], komentovaný biblický text [pdf],
  audio záznam prednášky [mp3], sli.do [infografika]

Výklady textov a uvádzanie do efektívnych metód chápania Svätého písma predloží odb. asistent ThDr. SSL. Ing. Jozef Jančovič, PhD. vyučujúci na Katedre biblických vied.

Podujatie je súčasťou projektu APVV-18-0103:
Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

Vstup na prednášky je voľný.


Plagát prednášok je k dispozícii na prevzatie vo formáte PNG.