Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nová kniha s účasťou historikov RKCMBF UK


18. 04. 2016 14.20 hod.

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vyšla nová kniha, ktorej spoluvydavateľkou je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK. Medzi spoluautormi knihy vystupuje z našej fakulty aj Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Kniha vychádza s predslovom Sv. Otca pápeža Františka. Jej slávnostnú prezentáciu, ktorá sa koná v Ríme 21. júna 2016, otvorí kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

K dispozícii na prevzatie je pozvánka na prezentáciu knihy [pdf] i obálka knihy [pdf].

Informácie o knihe:
Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016. ISBN 978-88-209-9681-9. 407s.