Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nová monografia prof. Emílie Hrabovec

V týchto dňoch vo Vydavateľstve UK vychádza nová monografia prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, prodekanky RKCMBF UK pod názvom Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989).


30. 04. 2016 12.10 hod.

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989). Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016. 400s. ISBN 978-80-223-4070-0.


Informácie o dostupnosti knihy sú k dispozícii vo fakultnej knižnici RKCMBF UK.