Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Obmedzenie telefonického spojenia vzhľadom na stavebné práce na fakulte

Vzhľadom na stavebné práce a rekonštrukciu vchodu do budovy i vrátnice fakulty sú dočasne viaceré telefónne čísla nedostupné.


13. 08. 2018 13.24 hod.

Nedostupné klapky:

  • 130 - vrátnica
  • 136 - hospodár (dočasne dostupný na kl. 152)

Jednotlivé kancelárie sú telefonicky dostupné na svojich klapkách, ktoré sú uvedené na stránkach jednotlivých pracovísk.