Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

On-line školenie kybernetickej bezpečnosti

Ponuka bezplatného školenia kybernetickej bezpečnosti formou pútavých videí a kvalitných sprievodných informácií.


06. 06. 2024 22.29 hod.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

s blížiacim sa obdobím prázdnin a dovoleniek sa budeme často nachádzať v situáciách a prostrediach, ktoré presahujú rámec našej bežnej rutiny.
Ide o stereotyp a rutinu, do ktorej patrí aj využívanie informačných a komunikačných technológií (počítačov, mobilov, tabletov, bankových aplikácií, sociálnych sietí, univerzitných systémov,...), a v rámci ktorej sme si možno už vybudovali základné bezpečnostné návyky.

Preto v situáciách, ktoré sa môžu nášmu bežnému rámcu využívania IKT vymykať, je dobré vo zvýšenej miere pamätať na nebezpečenstvá kybernetickej kriminality, ochranu svojich osobných údajov, financií, rodinných príslušníkov a dôverných informácií i ochranu univerzitných a fakultných informačných systémov.

Spôsobov, akými hackeri dokážu zaútočiť, je mnoho. Od sofistikovaného zneužitia zraniteľností cez prelomenie prihlasovacích údajov až po fyzickú infiltráciu. Často si však vyberajú najjednoduchšiu cestu a cielia na v mnohých prípadoch najslabší článok zabezpečenia – zamestnancov. Tí môžu kyberzločincom otvoriť bránu k úspešnému útoku z nepozornosti či v dôsledku nedostatočných vedomostí o digitálnych nástrahách.

Vedeli ste, že drvivá väčšina kybernetických útokov je spôsobená ľudskou chybou? Vzdelávanie zamestnancov je popri technologických riešeniach kľúčovou súčasťou kybernetickej bezpečnosti. Či už ide o používanie slabých hesiel, klikanie na škodlivé odkazy alebo zdieľanie citlivých informácií, všetky tieto prešľapy zamestnancov dokážu spôsobiť lavínu problémov pre celú organizáciu.

Preto by sme vám chceli ponúknuť on-line školenie kybernetickej bezpečnosti, ktoré bolo pripravené odborníkmi firmy Eset a bezplatne uvoľnené pre čo najširšie využitie.

Školenie je dostupné na webovej stránke:
https://bezpecnevofirme.eset.com/sk/category/skolenie-kybernetickej-bezpecnosti-pre-zamestnancov/

Po absolvovaní školenia je možné svoje vedomosti otestovať aj pripraveným testom.

Veľmi vás povzbudzujeme k absolvovaniu školenia, ktoré – ak si ho rozdelíte na viacero dní – vám zaberie denne niekoľko minút spoznávania zaujímavých informácií. Veď i takto môžeme prispieť k pokojnému prežitiu letného obdobia a načerpaniu síl bez zbytočných stresov a problémov, ktoré by nám digitálne technológie mohli pripraviť.


V texte boli použité informácie z tlačových správ a webovej stránky firmy Eset:
https://bezpecnevofirme.eset.com/sk/firemna-bezpecnost/spustame-bezplatne-skolenie-kybernetickej-bezpecnosti-pre-zamestnancov/
https://bezpecnevofirme.eset.com/sk/category/skolenie-kybernetickej-bezpecnosti-pre-zamestnancov/