Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Otvorenie akademického roka

18. septembra 2023 o 11.00 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


06. 09. 2023 14.27 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

V pondelok 18. septembra 2023 sa bude konať slávnostné otvorenie jubilejného 105. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave.

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce bude mať úvodné slovo prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci Eva Viglašová, so slávnostným príhovorom vystúpi rektor UK Marek Števček, súčasťou programu bude aj hudobné vystúpenie.

Srdečne vás pozývame.