Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pápež prijal historikov, medzi nimi bola aj prof. Emília Hrabovec

Pri príležitosti 70. výročia založenia Pápežského výboru pre historické vedy sa jeho členom prihovoril Svätý Otec František. Ako členka spomínaného výboru sa na audiencii s pápežom v sobotu 20. apríla zúčastnila aj slovenská historička prof. Emília Hrabovec.


22. 04. 2024 19.56 hod.

V rámci príhovoru pápeža Františka zazneli i nasledovné slová:
„Pochádzate z rôznych krajín a každý z vás má vlastné cenné odborné znalosti. To zabezpečuje medzinárodný rozmer a multidisciplinárny charakter vašej výskumnej činnosti.“
„O vzťahu medzi Cirkvou a historikmi rád uvažujem v zmysle blízkosti. Medzi Cirkvou a históriou je skutočne dôležitý vzťah. Sv. Pavol VI. (...) videl privilegované miesto stretnutia medzi Cirkvou a historikmi v spoločnom hľadaní pravdy a spoločnej službe pravde.“

Tlačová správa z audiencie je k dispozícii na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska i na stránkach Vatican News.

__________

Pápežský výbor pre historické vedy, ktorého členkou je už temer dve desaťročia aj slovenská historička profesorka Emília Hrabovec, si po tieto dni pripomína 70. vyročie svojho založenia. Vznikol v roku 1954 z rozhodnutia pápeža Pia XII s hlavným cieľom zastupovať Svätú stolicu na podujatiach Medzinárodného výboru pre historické vedy a ďalších medzinárodných organizácií. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa úlohy a aktivity Pápežského výboru značne rozrástli. Začal organizovať vlastné vedecké podujatia, vydávať vedecké publikácie v rámci vlastnej edičnej série a spoluúčinkovať na uskutočňovaní vedeckej a kultúrnej diplomacie Svätej stolice.

V dňoch 19. - 20. apríla 2024 sa vo Vatikáne konalo jubilejné zasadnutie Pápežského výboru pre historické vedy, ktorého sa zúčastnil aj kardinál štátny sekretár J. Eminencia Pietro Parolin. V sobotu 20. apríla prijal členov Pápežského výboru na osobitnej audiencii v Konzistoriálnej sieni Apoštolského paláca pápež František.


Zdroj: tlačové správy TK KBS a Vatican News.