Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Podujatia a kurzy Centra ďalšieho vzdelávania UK

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v rámci svojich aktivít organizuje rôzne podujatia a kurzy pre akademickú obec i širokú verejnosť.


25. 01. 2017 15.35 hod.

Okrem známej Univerzity tretieho veku, jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, vzdelávania krajanov a pedagógov, organizujeme aj vzdelávacie programy pre širokú verejnosť (aj študentov).

Ďalšie informácie sú uvedené na webový stránkach Centra ďalšieho vzdelávania UK.