Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine - modlitba, pôst, dobročinnosť, dobrovoľníctvo, pomoc Univerzity Komenského, Cirkvi a štátu...


06. 10. 2022 11.37 hod.

 

Pomoc Ukrajine na Univerzite Komenského

UK podporuje svojich ukrajinských študentov v oblasti ubytovania, financií a zohľadňuje zhoršenú účasť na výučbe. Poskytuje aj psychologické a duševné poradenstvo. Mnohí študenti a zamestnanci sa tiež angažujú v pomoci Ukrajine.

Aktivity na pomoc Ukrajine...

Posolstvo rektora UK a vedenia Študentskej časti Akademického senátu našim ukrajinským a ruským študentom...

 
Súhrnné informácie Bratislavskej arcidiecézy o pomoci obetiam vojny na Ukrajine

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine - modlitba, pôst, dobročinnosť, dobrovoľníctvo, pomoc štátu...

Súhrnné spravodajské pokrytie aktivít duchovnej i materiálnej pomoci a udalostí spojených s vojnou na Ukrajine je k dispozícii na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.