Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prezentácia knihy o novom blahoslavenom Titusovi Zemanovi


21. 09. 2017 13.17 hod.

Pri príležitosti blahorečenia slovenského salieziánskeho kňaza dona Titusa Zemana Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave srdečne pozýva na prezentáciu knihy Neodpočívaj, pomáhaj.

Prezentácia knihy sa uskutoční 5. októbra 2017 o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde RKCMBF UK.

Publikáciu, ktorej zostavovateľom je ThDr. Peter Slepčan, PhD., tvoria príspevky zaoberajúce sa faktami zo života Titusa Zemana a pohľadmi na jeho osobnosť. Autormi jednotlivých príspevkov sú aj viacerí pedagógovia našej fakulty.

Nad hrobom zosnulého sa zvykne hovoriť: „Odpočívaj v pokoji.“ Nad hrobom zosnulého saleziána Titusa Zemana však v januári roku 1969 jeho provinciál nepovedal tieto zvyčajné slová, ale ich pravý opak: „Neodpočívaj, pomáhaj!“

Jedným z rozmerov spoločenstva svätých, ktoré je súčasťou kresťanskej viery, je práve pomoc zo strany tých, ktorí dosiahli nebo, nám tu na zemi. Titus Zeman pomohol mnohým, aby mohli žiť svoje kňazské povolanie. Odviedol ich za železnú oponu. Riskoval a zaplatil za túto pomoc svojou slobodou, utrpením, zdravím a nakoniec i životom.

Emília Hrabovec vo svojom príspevku približuje obrovské dielo, ktoré vykonali kňazi, čo sa dostali za hranice vďaka Titusovi, predovšetkým v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda. Juraj Vittek sa zamýšľa nad mučeníctvom a svätosťou z teologického hľadiska ako nad darom. Rastislav Hamráček sumarizuje poklad, ktorý vďaka Titusovmu nasadeniu za kňazské povolania Cirkev získala. Róbert Letz dokumentuje neuveriteľne krutý súdny proces s Titusom Zemanom. Jozef Slivoň umožňuje vytvoriť si predstavu, čo všetko sa musí udiať, kým Cirkev vyhlási niekoho za blahoslaveného. Peter Slepčan predstavuje osobu Titusa Zemana v súvislostiach, najmä tých vajnorských, a upozorňuje na styčné body jeho života a svedectva s ďalším kandidátom na blahorečenie – biskupom Michalom Buzalkom.

 

Obsah:

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
„Tvoje kňazstvo sa nekončí dnes, ale pokračuje v kňazstve tých, ktorým si ty umožnil stať sa kňazmi.“
Slovenskí kňazi a rehoľníci z troch výprav Titusa Zemana v cudzine

PhDr. Juraj Vittek, PhD.
Teológia svätosti Titusa Zemana
Náčrt spirituality nového slovenského blahoslaveného

CSLic. Rastislav Hamráček SDB
Utrpenie mučeníkov dáva rast Cirkvi
Titus Zeman a jeho ovocie, ktoré má slovenská cirkev denne v rukách

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Súdny proces s Titusom Zemanom a spoločníkmi

ICDr. Mgr. Jozef Slivoň SDB
Proces blahorečenia a svätorečenia je súdny proces s presnými
právnymi normami

ThDr. Peter Slepčan, PhD.
Sila svedectva


Novinka z vydavateľstva Dobrá kniha má 208 strán s fotografiami, 14,7x 20,5 cm, viazaná, bežná cena 10, - €, cena v kníhkupectvách vydavateľstva 9,– €. Záujemcovia si ju môžu objednať v predpredaji, v internetovom obchode Vydavateľstva Dobrá kniha: www.dobrakniha.sk či kúpiť v kníhkupectvách Bratislava – Hviezdoslavovo námestie 22, Košice – Hlavná 89, Piešťany – Teplická 32, Trnava - Štefánikova 44.