Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nová kniha Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013)

V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty sa vo štvrtok 3.decembra uskutočnila prezentácia knihy prof. Emílie Hrabovec a kol. pod názvom Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013).


04. 12. 2015 09.02 hod.

Po privítaní dekanom fakulty, ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., sa auditóriu prihovorila Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec. Publikáciu následne predstavili prof. ThDr. PaeDr. Peter Zubko, PhD. a Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.

Organizátorom podujatia bola Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme.

Publikácia Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013), ktorá na 357 stranách prináša ovocie erudovanej práce skúsených historikov, vychádza vo Vydavateľstve UK.

O význame Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorého existenciu a činnosť mapuje knižná novinka, hovorila prof. Emília Hrabovec pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska.
Audio záznam príhovoru je k dispozícii na stránke Prof. Hrabovec o význame knihy o Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda.
Spravodajstvo z prezentácie knihy uverejnila Tlačová kancelária KBS v článku Vyšla knižná novinka o Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.


Informácie o dostupnosti knihy sú k dispozícii vo fakultnej knižnici RKCMBF UK.

<output>Vydavateľstvo UK, 2015, 357s.</output>

<output>Vydavateľstvo UK, 2015, 357s.</output>

<output>Vydavateľstvo UK, 2015, 357s.</output>