Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Prezentácia publikácie Eros a jeho poslanie


10. 10. 2017 14.14 hod.

Srdečne pozývame na prezentáciu slovenského prekladu publikácie "Eros a jeho poslanie” za účasti autora publikácie prof. José Noriegu.

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra 2017 o 19.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.

Publikácia Eros a jeho poslanie je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou témou odborne, ale i laicky zaoberajú.

Prof. José Noriega Bastos, DCJM je katolícky kňaz, predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme, na ktorom tiež obhájil doktorát z teológie. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. Autor viackrát prednášal aj na Slovensku.

Autor vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti.


V rámci prezentácie bude zabezpečený simultánny preklad.
Pokiaľ máte možnosť, prosím doneste si malé FM rádio so sluchátkami.