Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Do 31. mája je možné podať prihlášku na doktorandské štúdium v študijnom programe katolícka teológia.


15. 05. 2018 14.44 hod.

Informácie o prjímacích skúškach a podmienkach prijatia spolu s témami licenciátskych a dizertačných prác sú uvedené na stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.