Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Emília Hrabovec bude viesť vlastnú sekciu na svetovom kongrese historikov v Poznani

Profesorka Emília Hrabovec sa v dňoch 24.-26. augusta 2022 zúčastní na svetovom kongrese historikov v Poznani, kde bude viesť vlastnú sekciu s názvom The Holy See and Revolutions in the 19th and 20th Centuries (Svätá stolica a revolúcie v 19. a 20. storočí).


23. 08. 2022 13.41 hod.

Ďalšie informácie o kongrese sú k dispozícii na webovej stránke The XXIII International Congress of Historical Sciences, resp. priamo na stránke sekcie The Holy See and Revolutions in the 19th and 20th Centuries, ktorú povedie prof. Hrabovec.