Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Hrabovec hosťujúcou profesorkou na La Sapienza v Ríme

Univerzita La Sapienza v Ríme v rámci svojich výskumných aktivít každoročne hostí viacero medzinárodne uznávaných profesorov z najprestížnejších univerzít a výskumných centier vo svete.


03. 10. 2017 14.09 hod.

Medzi hosťujúcich profesorov v roku 2017 patrí aj historička a riadna profesorka cirkevných dejín na našej fakulte, prof. Dr. phil. Emília Hrabovec.